• Boek omslag

  • “+Confidence heeft afgelopen jaren in Zoetermeer op verschillende manieren bijgedragen aan innovatie in ons sociale domein. Medewerkers zijn enthousiast en er begint op de werkvloer een cultuurverandering zichtbaar te worden”.

    Patrick Verhoef

Innovatie begint met vertrouwen

 

+Confidence wil bijdragen aan een betrokken overheid die perspectieven creëert samen met de mensen om wie het gaat. We werken vooral in het sociale domein, zowel in Nederland als internationaal. Bij ons gaat het altijd om mensen, mogelijkheden, samenwerking, doelmatigheid en duurzaam rendement. En om vertrouwen.
We combineren uitgebreide ervaring in beleid, management, wetenschap, methodiek, training en coaching.
Samen met u verkennen we de ontwikkelruimte en zetten we een natuurlijke weg uit naar grotere effectiviteit en klanttevredenheid.

Rechter content [smal]: 

 

 

van rechtmatigheid naar doelmatigheid
van zorgen naar activeren
van kennis naar competenties
van kolom naar integraal
van problemen naar oplossingen
van controle naar vertrouwen
van discipline naar verantwoordelijkheid
van output naar outcome
van verdelen naar versterken