Henk Spies

Henk Spies (1965) is directeur van +Confidence. Hij heeft psychologie gestudeerd en is in 1998 gepromoveerd in de algemene sociale wetenschappen op een proefschrift over arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid voor jongeren. In het verlengde hiervan heeft hij een nieuwe theorie ontwikkeld over effectieve interventies voor sociale insluiting, verschillende instrumenten, benaderingen, registratiesysteem en toolboxes voor professionals in het sociale domein. Ook heeft Henk verschillende methodiekboeken geschreven die in binnen- en buitenland in het HBO-onderwijs en in trainingen gebruikt worden, en heeft hij verschillende bijdragen geschreven aan internationale, toonaangevende boeken op het gebied van activering en sociale zekerheid (zie publicaties).

Vanaf 1993 werkt Henk in wat nu het sociale domein heet. Hij begon als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en bij de onderzoeksafdeling van de Rotterdamse sociale dienst, en werkte als adviseur en trainer bij STAB Ontwikkeling en Organisatie. Sinds 2005 is Henk zelfstandig adviseur, onderzoeker, trainer, coach en ontwikkelaar. Hij begeleidde als adviseur verschillende uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid in het realiseren van een omslag en in een reorganisatie. Henk was projectleider voor de (methodiek)ontwikkeling van een integrale aanpak van risicojongeren in Feijenoord, en schreef in 2009-2011 het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Ook gaf hij methodiektrainingen aan uitvoerders op werkpleinen in Noorwegen en Nederland, aan jongerenwerkers, MBO-docenten en welzijnswerkers, en begeleide hij zelf jongeren naar werk of opleiding. Hij participeerde in verschillende meerjarige Europese onderzoeksprojecten. Samen met de gemeente Zoetermeer heeft hij met +Confidence een succesvolle aanpak ontwikkeld voor mensen die moeilijk aan het werk komen.

Rechter content: 

 

Jolanda Wolfs heeft zeer uitgebreide ervaring als manager bij uitzendbureaus en werkgeversservicepunten. Ze heeft verschillende vestigingen en afdelingen helpen opzetten, onder andere bij de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel. In de loop der jaren heeft Jolanda een eigen aanpak en praktische methodiek ontwikkeld, waarin mensenwerk, creëren van mogelijkheden en goede matching de kern vormen. In Zoetermeer heeft ze de leiding over Werk+, een in publiek-private samenwerking opgezette innovatieve en rendabele aanpak voor mensen die niet gemakkelijk aan het werk komen.

 

Emile Gronert is trainer, coach en trainingsacteur. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in diverse sectoren, variërend van sociale diensten en UWV tot politie, onderwijs en commerciële bedrijven. Thema's beslaan een breed terrein: van het voeren van ontwikkelgesprekken tot onder andere agressietrainingen, verkooptrainingen, en verhoortechnieken. In al deze diversiteit is de essentie steeds hetzelfde: gesprekstechniek die meer is dan een kunstje, en trainingen die vooral ook leuk zijn. Voor sociale diensten hebben we een vakmanschapstraject ontwikkeld waarin de essentie van gesprekstechniek en van methodisch werken samenkomen.

 

Suzanne Tan, opgeleid als antropoloog, is een onderzoeker met veel ervaring met mensen aan de onderkant van de samenleving. Ze bereikt groepen die meestal als onbereikbaar worden beschouwd, en biedt met de verhalen die deze mensen te vertellen hebben diepgaand inzicht in de problematiek die zij ervaren. Haar onderwerpen zijn onder andere jongeren met meervoudige problemen, integratie en participatie, huiselijk geweld en sociale veiligheid. In het kader van het EU onderzoeksproject naar sociale innovatie voor en door jongeren (Citispyce) heeft ze onder andere interviews gedaan met vele jongeren en professionals in Rotterdam. De inzichten die dit oplevert vormen input voor de verdere beleidsontwikkeling (zie publicaties).

 

Maarten Davelaar is een ervaren onderzoeker met een sociaal hart en focus op innovatie. Opgeleid als politicoloog heeft hij uitgebreide (ook internationale) ervaring op het gebied van dak- en thuisloosheid, innovatie van beleid en voorzieningen, participatie en empowerment van kwetsbaren, en de relatie tussen publieke sector en maatschappelijk middenveld. In het kader van het Citispyce project heeft hij onder andere casestudies gedaan naar enkele innovatieve aanpakken voor verschillende jongeren doelgroepen (zie publicaties).