+Confidence is steeds op zoek naar ontwikkelruimte, op alle niveaus. 
De kern en de ambitie van uw organisatie vormen daarbij het vertrekpunt. 
Van daaruit kijken we naar de realiteit van de organisatie hier en nu, de sterke punten die aanwezig zijn, en zoeken we een natuurlijke weg  naar betere resultaten. Je kunt nooit vertrekken van een ander punt dan  waar je nu bent. Maar een open en creatieve blik kunnen onverwachte mogelijkheden bloot leggen.

Met betrekking tot interventies in het sociale domein hebben we een theorie ontwikkeld waarmee we naar effectiviteit kijken en die kunnen optimaliseren. SLIM: Subjectief Logisch Interventie Model.

 

activerende sociale zekerheid
competentiegericht onderwijs
eigen kracht
professionaliteit versterken
oplossingsgericht werken            
maatschappelijk ondernemen
duurzaamheid
leading from the front and leading from the back
yes we can! 

Rechter content: 

“We kunnen problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken die ze veroorzaakt heeft.”

Albert Einstein

 

"Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder"

Lao Zi

 

"Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten"

Martin Luther King

 

“We moeten zelf de verandering zijn die we willen bewerkstelligen”

Mahatma Ghandi

 

“Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

Loesje

 

"Behandel iemand zoals hij bedoeld is, en je helpt hem worden wat hij zou kunnen zijn"

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Pak het moeilijke aan als het nog makkelijk is. Doe het grote als het nog klein is"

Lao Zi