We werken responsive: samen en aanvullend, vanuit contact en vertrouwen, met oog voor mogelijkheden, kwaliteiten en sterke punten. En als het gaat om effectiviteit van aanpakken werken we SLIM - aan de hand van de theorie die we ontwikkeld hebben over effectieve interventies. Vanuit deze visie dragen we natuurlijke en passende oplossingen aan voor problemen zoals die zich op een bepaald moment voordoen. Daarbij gaan we methodisch te werk. Onze werkwijze is gebaseerd op vele jaren onderzoek en ervaring met het ontwikkelen van mensen, organisaties en beleid.

 1. We inventariseren de behoeften, mogelijkheden en verwachtingen van de verschillende interne en externe stakeholders en bepalen gezamenlijk een  realistisch doel.
 2. Samen analyseren we de situatie, formuleren we de kern van de problematiek en komen we  tot de oplossingsrichting die hierin besloten ligt.
 3. We gaan na welke sterke punten en mogelijkheden er al zijn, hoe deze uitgebouwd kunnen worden, en wat er nog nodig is om de gewenste  situatie te bereiken. 
 4. We maken een plan met de volgende onderdelen:    
  - wat gebeurt er al?    
  - wat kunt u zelf doen?   
  - welke ondersteuning kunnen wij bieden?   
  - welk resultaat gaat u bereiken?  
Rechter content: