• Nieuwe theorie over effectieve interventies. Engels boek verschijnt binnenkort bij wetenschappelijke uitgeverij Routledge.
 • Werk+: innovatieve en effectieve manier om mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' aan het werk te helpen i.s.m. gemeente Zoetermeer
 • Trainingen in het kader van het versterken van vakmanschap van klantmanagers bij sociale diensten
 • Training van jongerenwerkers
 • Methodiek- en instrumentontwikkeling werkgeversbenadering, matching en jobcoaching
 • Meerjarig onderzoek naar sociale innovatie voor en door jongeren (EU onderzoeksproject) publicaties
 • Advisering en begeleiding managementteams uitvoeringorganisaties sociale zekerheid
Rechter content: 

 

 • Methodiektraining van welzijnswerkers in Polen
 • Introductie van een visitatie-systeem voor werkpleinen in Noorwegen als instrument voor prestatieverbetering en cultuuromslag
 • Nederlandse hoofdstuk voor een boek over internationale ontwikkelingen in activerende sociale zekerheid, verschenen bij Oxford University Press
 • Pilots ondernemend klantmanagement
 • Organisatie internationale denktank in samenwerking met ministeries in Nederland, Noorwegen, Duitsland, Zweden en Nieuw Zeeland (zie International Think Tank)
 • Vergelijking van de ontwikkeling van Jobcentres in verschillende Europese steden voor Eurocities