Opdrachtgevers zijn onder andere:

  • Gemeenten Zoetermeer, Capelle aan den IJssel, Rotterdam
  • G4 en UWV
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Directorate of labour and welfare Norway (NAV)
  • EU-onderzoek (SSH)
  • Hogeschool Oslo
  • Hogeschool InHolland
  • Eurocities
  • Learning Network Jobcentres Scotland
Rechter content: 

Referenties

 

Patrick Verhoef (afdelingshoofd Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer)

"+Confidence heeft afgelopen jaren op verschillende manieren bijgedragen aan innovatie in ons sociale domein. Met Werk+ is in echte publiek-private samenwerking een nieuwe, succesvolle aanpak neergezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze is inmiddels aan ons overgedragen en hebben we nu helemaal in eigen beheer. Via training en intervisie draagt +Confidence bovendien bij aan de ontwikkeling van vakmanschap. Medewerkers zijn enthousiast en er begint op de werkvloer een cultuurverandering zichtbaar te worden. De manier van samenwerken ervaar ik als innovatief. De inhoud staat steeds centraal en is een gedeelde verantwoordelijkheid, ook als de gesprekken soms moeilijk zijn."

 

Erik Stene (ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid Noorwegen):

 “+Confidence heeft in Noorwegen al twee keer laten zien succesvolle innovatie te kunnen brengen. Mensen zijn enthousiast, de energie in de organisatie is toegenomen, en de resultaten vertonen een stijgende lijn."

 

Larry Mead (Amerikaanse grondlegger van work first, auteur van het boek Beyond Entitlement. The Social Obligations of Citizenship; adviseur van Reagan en Cameron) over de theorie die we ontwikkeld hebben over effectieve interevnties: "I think your overall scheme is persuasive. The four psychologies you specify correspond quite well to several types of social policy"