+Confidence is:

  • Uitgebreide ervaring in beleid en management, methodiek, wetenschap, training en coaching
  • Sociaal ondernemen met idealen (vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinden, versterken)
  • Een flexibele vorm: een Stichting voor activiteiten met een algemeen doel, een BV voor opdrachten voor specifieke opdrachtgevers en voor opdrachten waarin ondernemen – en de vrijheid en verantwoordelijkheid die daarbij hoort – een belangrijk aspect van de aanpak uitmaakt
  • Internationale ervaring en lokale praktijken
  • Wisselwerking tussen theorie en praktijk
  • Een partner die u wil versterken en zichzelf overbodig wil maken
  • Een uitgebreid, internationaal netwerk van de beste mensen op hun gebied
Rechter content: 

+Confidence is een flexibel, slagvaardig en ondernemend team van betrokken mensen. Drijvende kracht is Henk Spies. Samen combineren we uitgebreide ervaring in beleid, management, wetenschap, methodiek, training en coaching, in Nederland en internationaal. Kernwaarden zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinden en versterken. We streven naar duurzame resultaten door ons succes te verbinden aan uw succes, aanwezige eigen krachten te versterken en waar nodig tijdelijk te ondersteunen.

Groene blokjes: 

+ = verbinden en versterken
Doel = meer verantwoordelijkheid en rendement
Middel = gelijkwaardige samenwerking, inspiratie

Responsive (bijvoeglijk naamwoord):
1. antwoordend, reagerend 
2. in staat om externe prikkels te ontvangen en erop te reageren 
3. ontvankelijk voor de gevoelens van anderen